Zrzeczenie się polskiego obywatelstwa, a uzyskanie belgijskiego – w jaki sposób?

Opublikowane przez:
Rafał
Data publikacji:
Tagi:

Kategorie:
Prawo

Chęć posiadania obywatelstwa belgijskiego nie musi być połączona z chęcią czy przymusem utraty obywatelstwa polskiego. Jednak czasami z różnych powodów ktoś może szukać rozwiązania swojego problemu w ten sposób. Obywatelstwa polskiego nie można „odebrać”, jednak może ono zostać zniesione w przypadku osobistego zrzeczenia się go, przedłożenia wymaganego wniosku, który musi zostać zatwierdzony przez prezydenta RP.

Zrzeczenie się obywatelstwa – co z dziećmi?

W przypadku jeśli z jakichś osobistych, wybranych względów dana osoba zrzeka się obywatelstwa polskiego, może również podobną procedurę przeprowadzić ze swoimi dziećmi. Każdy jednak z rodziców musi wyrazić na to zgodę, jedynie w przypadku, gdy jedno z nich nie ma prawnej mocy opieki nad dzieckiem – decyzja taka może zostać podjęta tylko przez jedno z nich. Dodatkowo, dziecko, które ukończyło 16 rok życia jedynie za własną zgodą i z własnymi sumieniem, może zrzec się obywatelstwa polskiego – rodzice nie mogą zrobić tego za nie.

Zrzeczenie się obywatelstwa – kiedy wchodzi w życie

W przypadku uzyskania pozytywnej zgody prezydenta RP na zrzeczenie się polskiego obywatelstwa, ustanowienie to wchodzi w życie z 30 dniem od daty wydania zgody. Poza tym, nie można zgłosić chęci zrzeczenia się obywatelstwa, nie posiadając innego, drugiego obywatelstwa lub dokumentów potwierdzających rozwój sprawy toku nadania obywatelstwa innego państwa. Unika się powstawania statusu osoby nazywanej „bezpaństwowcem”.

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w Belgii

Aby zrzec się polskiego obywatelstwa nie trzeba specjalnie w tym celu przyjeżdżać do kraju, można to zrobić bezpośrednio w Belgii zgłaszając się do konsula. W tym celu, będąc już u konsula, należy wypełnić specjalny wniosek i spokojnie czekać na jego rozpatrzenie.
Niestety, biurokracja w przypadku zrzekania się obywatelstwa, jest naprawdę duża. Należy przygotować ogrom dokumentów, wśród nich (pobieżnie opisując):
wniosek do prezydenta RP
zdjęcie biometryczne
akt urodzenia (odpis)
oświadczenie o nietoczeniu się postępowania sądowego wobec zgłaszającego
dokumenty poświadczające obywatelstwo polskie
dokumenty poświadczające obywatelstwo innego kraju lub dokumenty poświadczającego postępowanie w toku nadania obywatelstwa (w tym przypadku Belgii)
akt małżeństwa (jeśli jest się w związku)
dokument tożsamości małżonka (kserokopia)

Staranie się o obywatelstwo belgijskie

W ostatnim roku zaostrzono mocno belgijskie prawo przyznawania obywatelstwa. Nowe prawo obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku, więc jest to sprawa „świeża”. Zaostrzone przepisy dotyczą na przykład wymogu znajomości jednego z języków urzędowych oraz chęci (potwierdzonej) asymilacji ze społeczeństwem belgijskim, co w przełożeniu na rzeczywistość, może trwać latami.
Przedtem aby uzyskać obywatelstwo wymagano jedynie trzyletniego zamieszkania na terenie Belgii oraz przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Pośród wymagań należy również na chwilę obecną:

 • przebywać na terenie Belgii od co najmniej 5 lat
 • przepracować na terenie Belgii co najmniej 18 miesięcy na pełnym etacie
 • w przypadku osób w związku małżeńskim z obywatelem Belgii nie jest wymagane spełnienie warunku poprzedniego
 • osoby przebywające na stałe w Belgii ponad 10 lat nie będą musiały spełnić wszystkich warunków, zależy to jednak od ich asymilacji ze społeczeństwem
 • Zrzeczenie się polskiego obywatelstwa, a uzyskanie belgijskiego – w jaki sposób?
  5 (100%) 1 opini

  5 najczęściej szukanych fraz dla tego wpisu
  1. obywatelstwo belgijskie


Dodaj komentarz

Name *
Email


Przeczytaj poprzedni wpis:
Przewożenie broni z Belgii do Polski – jakie prawa nas obowiązują?

Przewożenie broni wiąże się oczywiście z regułami prawnymi, do których osoba przewożąca broń musi się zastosować. Niezastosowanie się do ustępów...

Zamknij