Polska i Belgia – jak uniknąć podwójnego opodatkowania

Opublikowane przez:
Rafał
Data publikacji:
Tagi:
Kategorie:
BelgiaPraca

Od początku 2005 r. obowiązuje umowa podatkowa podpisana między Polską a Belgią. Znalazły się w niej m.in. regulacje pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów. Treść porozumienia stosuje się do kilku rodzajów podatków. Po stronie polskiej są to podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), a po stronie belgijskiej – podatek od osób fizycznych, podatek od spółek, podatek od osób prawnych, podatek od osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą i danina uzupełniająca na wypadek kryzysu.
W polsko-belgijskiej umowie podatkowej szczegółowo określono m.in. zasady opodatkowania dochodów i majątku, w tym zysków przedsiębiorstw, transportu międzynarodowego, przedsiębiorstw powiązanych, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów itp.

Podejmując legalne zatrudnienie poza granicami Polski jesteśmy w pewien sposób zobowiązani do opłacania podatków za granicą, w kraju, z którego czerpiemy dochody.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisana między Polską a Belgią jest dostępna zarówno w aktach prawa stanowionego w naszym kraju (Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 211 poz. 2139), jak i w belgijskich przepisach (Moniteur Belge z 27.04.2004 r. nr 2004015054). Ujęta jest ona w formie konwencji, której celem jest zapobieganie oszustwom podatkowym oraz osobom uchylającym się od opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i majątkowych, jak i przede wszystkim ma na celu unikanie podwójnego opodatkowania. Dzięki lekturze tego dokumentu dowiedzieć się można zarówno o tym, jakie podatki obowiązują w Polsce, jak i w Belgii, o ile dotyczą one zobowiązań podatkowych, co do których zastosowanie mają przepisy konwencji. Unikanie podwójnego opodatkowania jest związane zarówno z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nierezydentów, jak i osób prawnych oraz z podatkiem majątkowym. Najkorzystniejszym jednak postanowieniem, które wprost wynika z tej konwencji, jest możliwość skorzystania ze zwrotu podatku za pracę za granicą.

Treść dokumentu precyzuje ponadto zasady rozliczenia dochodów uzyskanych w Belgii przez polskich podatników, czyli osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Takie osoby są prawnie zobowiązane do rozliczenia swoich dochodów również w Polsce, a nie tylko w Belgii (jeśli tam pracowały). Porozumienie przewiduje, że w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania (w obu krajach) stosować należy ściśle określoną metodę rozliczenia.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

W rozliczeniu podatków w Polsce należy korzystać z metody tzw. odliczenia proporcjonalnego (zgodnie z zapisami ustawy o PIT). Polega ona na tym, iż w rocznym rozliczeniu (składanym w Polsce) od łącznej sumy dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą podatnik powinien potrącić kwotę odpowiadającą wartości podatku zapłaconego w Belgii.
Zgodnie z porozumieniem, takie odliczenie „nie może jednak przekroczyć tej części podatku od dochodu lub od majątku, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która w zależności od przypadku odpowiada tej części dochodu lub majątku, jaka może być opodatkowana w Belgii”.
Aby obliczyć limit powyższego potrącenia, najpierw trzeba dodać do siebie dochody ze źródeł polskich i belgijskich, następnie od tego dochodu (całkowitego) obliczyć wysokość podatku wg skali podatkowej. Wysokość limitu uzyskamy po pomnożeniu wysokości podatku wg skali podatkowej z wynikiem dzielenia dochodu z zagranicy przez dochód całkowity.
Później odejmujemy kwotę podatku zapłaconego w Belgii od kwoty podatku obliczonego od dochodu całkowitego, przy czym tylko do wysokości limitu. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy podatek zapłacony w Belgii jest niższy od wyliczonego limitu, to podlega on całościowemu odliczeniu. Jeżeli okaże się jednak wyższy – odliczenia dokonujemy jedynie do wysokości limitu.
Mechanizm działa podobnie także w odwrotną stronę.

Podstawa prawna:
Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 211 poz. 2139).
Z pełnym tekstem umowy można zapoznać się pod adresami:
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1149402/20010820_Belgia+konwencja+tekst+pl%2C+fr.pdf (tekst polsko-francuski)
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1149402/20010820_Belgia+konwencja+tekst+nid.pdf (tekst niderlandzki)

Słowa kluczowe: polska belgia podwójne opodatkowanie

Polska i Belgia – jak uniknąć podwójnego opodatkowania
Oceń ten artykuł

5 najczęściej szukanych fraz dla tego wpisu
  1. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania belgia
  2. UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLSKA BELGIA
  3. opodatkowanie resydenta w belgii
  4. czy między polską i belgią jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  5. zyski z przedsiębiorst belgia


Dodaj komentarz

Name *
Email


Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak znaleźć pracę w Belgii – co trzeba wiedzieć o zatrudnieniu w Belgii

Polacy, którzy wyjeżdżają za chlebem do innych krajów bardzo często nie zastanawiają się nad tym co będą robili, kiedy już...

Zamknij