Edukacja w Belgii – informacje ogólne i szkoły polskie – jak zapisać dziecko na zajęcia?

Opublikowane przez:
Rafał
Data publikacji:
Tagi:

Kategorie:
Nauka

Belgia jest krajem międzykulturowym, krajem obcokrajowców, w którym ponad 20% wszystkich mieszkańców to imigranci z belgijskim obywatelstwem. A jeszcze więcej jest samych obcokrajowców, którzy bez obywatelstwa, jedynie mieszkają i pracują na jej terytorium. Z tego względu znalezienie szkoły dla swojego dziecka nie powinno być problemem, również sama asymilacja dziecka powinna przebiegać łatwiej, ponieważ może się ono aklimatyzować z innymi polskimi dziećmi lub dziećmi imigrantów.

Zapis do szkoły polskiej

Przy zapisie do szkoły polskiej należy zgłosić się z dzieckiem w odpowiednim terminie, w którym rekrutuje się nowych uczniów. Terminy te ustalane są niezależnie w różnych szkołach, więc warto śledzić ich witryny internetowe albo uprzednio zapytać telefonicznie o możliwym najbliższym terminie zapisów.
Przy zapisie wypełnia się formularz zgłoszeniowy, w którym podaje się na jaki rok szkolny chcemy zapisać dziecko do szkoły oraz następnie:

  • dane osobowe dziecka (imię, nazwisko)
  • klasę
  • datę urodzenia
  • miejsce urodzenia
  • dane osobowe rodziców

Oprócz tych danych podstawowych, które dla wszystkich wydają się chyba uniwersalne należy jeszcze podać numery GSM rodziców, kontaktowy adres e-mail i co najważniejsze:
• dokładny adres zamieszkania w Belgii (rodziców i dziecka)
• powód pobytu rodziców w Belgii oraz rodzaj tego pobytu: stały, czasowy, delegatura i inne
Tak wypełnione podanie z pewnością zostanie rozpatrzone pozytywnie. Odpowiedź na podanie otrzymuje się w ciągu dwóch tygodni.

Polskie szkoły w Belgii

Edukacja polska w Belgii finansowana jest dwojako: szkoły przy ambasadach finansowane są ze skarbu państwa. Ale istnieją również szkoły przy stowarzyszeniach oraz misjach, które częściowo lub całkowicie też mogą być finansowane przez państwo polskie. Należy jednak przygotować się na to, że szkoły w dużej mierze finansują się także z wpłat rodziców.

Co to znaczy, że szkoła jest polska? Na jakiej zasadzie to działa?

Szkoły polskie gwarantują właściwie jedynie kształcenie uzupełniające, a osobno dziecko zapisać należy również do szkoły ogólnej. W szkołach polskich można uzupełnić wykształcenie dziecka o język polski, geografię czy historię. Oczywiście, dziecko po ukończeniu szkoły otrzymuje należne mu świadectwo, które respektowane jest również w Polsce. W wielu szkołach polskich zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, najczęściej w sobotę i jeden wybrany dzień w godzinach popołudniowych.

Edukacja w Belgii – jak uczy się imigrant?

Edukacja w Belgii jest zróżnicowana w zależności od zamieszkania po stronie flamandzkiej lub francuskiej. W jednym, i w drugim przypadku z pomocą imigrantom i ich dzieciom przychodzi Brukselskie Biuro Integracyjne. Dziecko, które nie mówi płynnie po niderlandzku po stronie flamandzkiej, lub w ogóle nie zna tego języka, w szkole traktowane będzie w specjalny sposób i objęte wyjątkową opieką pedagogiczną. Poza tym, warto dodatkowo zapisać wtedy dziecko do szkoły polskiej, gdzie często wyrównuje się braki powstałe w szkole belgijskiej.
Polacy mogą zapisać dziecko do szkoły w specjalnym systemie GOK czyli Gelijke Onderwijskansen zapewniającym równe szanse dla wszystkich chętnych uczniów i dzieci. Po stronie flamandziej w niektórych szkołach istnieją specjalne klasy integracyjne ułatwiające naukę.
Po stronie francuskiej zaś dziecko imigranta zdolne do nauki definiuje się już od wieku 2,5 lat (po stronie flamandzkiej od wieku 5 lat). Otrzymać może, po złożeniu wniosku, dodatkowe lekcje francuskiego, które pomogą mu przyswoić ten język w stopniu umożliwiającym uczęszczanie na zajęcia.

Edukacja w Belgii – informacje ogólne i szkoły polskie – jak zapisać dziecko na zajęcia?
3 (60%) 2 opini

5 najczęściej szukanych fraz dla tego wpisu
  1. Kiefy dziecko idzie do szkoły w belgii


Dodaj komentarz

Name *
Email


Przeczytaj poprzedni wpis:
Edukacja w Belgii – studia wyższe

Studia wyższe odbywane na terenie Belgii mogą być świetnym krokiem ku lepszej przyszłości. Nie uwzględniamy tu jednak studentów tymczasowych, na...

Zamknij