Unia europejska zwiększa wydatki na badania naukowe
| Komisja Europejska

UE od 2008 zwiększa wydatki na badania naukowe średnio co 8%. To więcej niz w Stanach Zjednoczonych ( 5,7% ) i w Japonii ( 4,4 % ). Jest to już drugi rok w którym stopa wzrostu jest większa niż w Stanach Zjednoczonych i czwarty niż w Japonii.
Wydatki na badania to najlepszy sposób na wyjście z kryzysu, a zarazem dobry sposób na walkę z konkurencją, szczególnie w sektorach farmaceutycznym, biotechnologii oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. (wiecej…)


UE jest liderem w przeciwdziałaniu zmianie klimatu.
| Komisja Europejska

W ramach globalnego porozumienia dotyczącego okresu po 2012, UE ponawia swą warunkową ofertę, zakładającą redukcję emisji do 2020 roku o 30% z porównaniu z rokiem 1990. Rada Europejska przyznaje, że wymaga to zwiększenia wsparcia finansowego. UE wzywa kraje rozwinięte, by ogłosiły, jakie wkłady wniosą w takie wsparcie. UE jest przekonana, że zostanie osiągnięta ogólna kwota wynosząca 7 mld EUR rocznie. UE i jej państwa człownkowskie są gotowe wnieść wkład w postaci 2,4 mld EUR rocznie w latach 2010-2012.